KOKEMUKSIA PALVELUISTA


"Kolmen lapsen eroperheen isänä olin todella heikoilla elatus- ja huoltoaikasopimusten tekemisessä. Tarulta sain elintärkeää apua asioiden laittamisessa perspektiiviin, ja sain samalla suoraviivaiset käytännön ohjeet sopimustilanteessa toimimiseen. Vahva suositus." -Ville-


"Taru rohkaisi minua osallistumaan miehen ongelmallisen teini-ikäisen lapsen kasvatuskeskusteluihin ja muutenkin osallistumaan enemmän hänen elämäänsä. Minä kuitenkin olen osaltani vastuussa lapsen toiminnan ohjauksesta käytännössä puolet ajasta. Rohkaistuin sanomaan asiasta miehelleni ja hän sanoi asiasta eksälleen, joka lopulta joutui hyväksymään sen, että olen osa lapsen kasvatusketjua. Ja että minusta voi olla jopa hyötyä lapsen asioista keskusteltaessa. Analysoin asioita kuitenkin niin paljon enemmän kuin mieheni. Nyt meillä on toimiva yhteys aikuisten välillä. En tiedä vielä auttaako se lasta, mutta yritystä molemmilta tahoilta nyt on. Oma elämäni on ainakin mielekkäämpää nyt." PP


"Tarusta huokuu aidosti välittävä asenne, ja hän työskentelee hyvin intensiivisesti ja vaivaa nähden asiakkaansa kanssa. Hänen tapaamisistaan on suurta apua ja eri näkökulmat tulevat käsiteltyä. Taru toimi vaikeiden ja ahdistuneiden pohdintojen äärellä itsetuntoa vahvistavana ja eheyttävänä peilinä tällaiselle väsyneelle uusperheen äidille, joka on muutoin tottunut peilaamaan itseään vain toisten rikkinäisten ihmisten kautta." -T-


"Ihanaa saada olla oma itsensä ilman pelkoa mitä muut ajattelevat! Hyviä tehtäviä itsen äärellä ja lämmin Taru auttamassa niiden purkamisessa. Kurssi oli todella tarpeen, tulin näkyväksi ja tiedostin, että omillakin tarpeillani on oikeus ja syy.
Kurssi olisi voinut vielä jatkua, sillä tuntuu, että nyt vasta päästiin pinnan alle." -KK


"Kurssi oli tarpeellinen pysähtyminen oman uusperhe-elämän ja äitipuoleuden ääreen. Materiaalit ja etätehtävät tukivat matkaa ja puoliso sai myös osallistua tehtävien tekoon, minkä koin hyödyllisenä. Ennen kaikkea toivoa ja vertaistukea antava kurssi, jonka antiin on hyvä palata aika-ajoin. Kiitos Taru!" -Meri-


"Taru on ohjaajana tarkkanäköinen, kannustava ja hyvin empaattinen. Sekä kurssin etätehtävät että työskentely paikan päällä auttoi minua avaamaan silmiäni missä menen elämässäni ja sain myös konkreettista tukea ja työkaluja tilanteeni parantamiseen." -Pia-


Taru suunnitteli ja toteutti nettisivuni keskustelumme jälkeen. Kerroin toiveitani ja hän sai hämmästyttävästi kiinni ajatusmaailmastani ja toteutti näköiseni sivut. En osannut edes tarkasti kertoa mitä haluan, taitavasti hän tavoitti jotain sisimmästäni, näkemyksistäni ja ammattitaidostani ja osasi pukea sen loistavaan ulkoasuun. Suurkiitos❤️ - Päivi Savolainen-Kauppila, Solmut Auki