UUSPERHEEN PARIKONSULTAATIO ETÄTEHTÄVIEN AVULLA

Uusperheen arjessa on monia liikkuvia osia, eikä aina  ole mahdollista tulla vastaanotolle, aikataulujen, pienten lasten tai jonkun muun syyn takia. Etäkonsultaatio yksilöllinen prosessi teille, jotka tahdotte pysähtyä yhteisen elämänne äärelle ja rakentaa perustaa yhteiselämällenne kodista käsin. 

Parikonsultaatio etätehtävien avulla on prosessi joka kestää 4-8 viikkoa. Alkukartoituksen perusteella pari saa etätehtäviä, jotka sisältävät yksilö- sekä paritehtäviä. Parin toiveet tehtävämuodoista otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Tehtävät ovat usein pohdinta- ja keskustelutehtäviä. Keskusteluista lähetetään kysymysten avulla lyhyt yhteenveto, jonka perusteella seuraavat tehtävät räätälöidään teitä eniten palvelevaksi. Toiveista riippuen tehtäviä lähetään joko viikon tai kahden viikon välein. Yhdessä lähetyksessä on 1-2 tehtävää. Tehtäväaiheita on kymmeniä, yleisimipä ovat: 

 • Miten toimia lasten rajojen suhteen, mitkä ovat terveet rajat lapsille
 • Ketä perheeseemme kuuluu, kuka päättää perheemme asioista
 • Entisen puolison vaikutus perheeseemme
 • Mustasukkaisuus puolison lapsiin
 • Mustasukkaisuus entiseen puolisoon
 • Menneen avioeron vaikutus elämäämme
 • Perheen osasysteemit - kuinka luoda yhteyttä perheenjäsenten välillä
 • Sukupolvien ketju
 • Meidän perheen tavat ja perinteet 
 • Minun tarpeeni
 • Viha ja agressio 
 • Olenko tärkeä ja arvokas, sisäinen lapsi
 • Toiveet ja odotukset, haavat ja kipukohdat 
 • Vanhemmuuden roolit, kuka olen aikuisena tässä perheessä 
 • Lasten yksilöllisyys

Parikonsultaation hinta on 249€ ( sis alv 24 %) Sisältäen alkukartoituslomakkeen, etätehtävät ( 4 krt) sekä yhteenvedon ja suositukset.