UUSPERHEEN TIETOPANKKI


( Sivu  on uusi - keräämme sinulle tietoja tähän pikkuhiljaa ) 


LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTUS


Lapsenhuoltolaki päivittyy tänä vuonna astetta enemmän tätä päivää vastaavaksi. Uudistuksessa täsmennetään huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia ja painotetaan lapsen tärkeiden suhteiden vaalimista. Vieraannuttaminen nostetaan lain käsitteeksi. Myös lapsen oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä on merkittävä muutos uusperheen kannalta.

Lue keskeiset uudistukset oheisesta linkistä:  LAKIMUUTOKSET UUSPERHE